درباره معاونت
فهرست شماره تماس واحد های آموزشی سما واحد رشت
 نام مدرسه                                                نام مدیر                                                                                          شماره تماس                                                                  
 پیش دبستان سما                               خانم طاهره دروی                                                                33122835-33122858
رشت – میدان گلسار – خیابان شهید بخت پسند – بعداز اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی  – کوچه خورشید – پلاک 8 دبستان دختران سما                             خانم فاطمه براتی                                                               33722560 -33720837
رشت – بلوار شهید انصاری – خیابان مهارت 57 – روبروی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای دبستان پسران سما                            حمیدرضا عبدی                                                                 33727193 – 33750847
رشت – بلوار شهید انصاری – خیابان مهارت 57 – روبروی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای متوسطه پسران دوره اوّل سما            فریدون محمدی                                                                  33760303 –33750606
رشت – بلوار شهید انصاری – خیابان مهارت 57 – روبروی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای متوسطه پسران دوره دوم سما          محمد حسین صالحی                                                              33764864 – 33760404
رشت – بلوار شهید انصاری – خیابان مهارت 57 – روبروی اداره کل آموزش فنی و حرفه ایمتوسطه دختران دوره اوّل سما             خانم مکرم حسینی                                                                33111387- 33118330
رشت – گلسار – خیابان 104متوسطه دختران  دوره دوم سما          سیده صبوراسید باقری                                                                33111633 – 33110053
 رشت – گلسار – خیابان نواب – کوچه ترابریدانشکده فنی و حرفه ای سما                  دکتر ابراهیم با وفا                                                                33119259-33119260

رشت - میدان گلسار- بعد از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کوچه خورشید


پست الکترونیک:                                                                                                             rasht.sama@yahoo.com


تلفن گویای                          33131201                                   بیست چهار ساعته آماده دریافت نظرات،پیشنهادات و انتقادات می باشد.