درباره معاونت
فهرست شماره تماس واحد های آموزشی سما واحد رشت
 نام مدرسه                                                نام مدیر                                                                                          شماره تماس                                                                  
 پیش دبستان سما                               خانم طاهره دروی                                                               33113757-33113858
رشت – گلسار – خیابان 92


 دبستان دختران سما                             خانم فاطمه براتی                                                              3319629-33113607
رشت – گلسار-خیابان 92

 دبستان پسران سما                            محمود گلعلیپور                                                                 33727193 – 33750847
رشت – بلوار شهید انصاری – خیابان مهارت 57 – روبروی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای متوسطه پسران دوره اوّل سما            محمد مومن نژاد                                                                  33760303 –33750606
رشت – بلوار شهید انصاری – خیابان مهارت 57 – روبروی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای متوسطه پسران دوره دوم سما          حسن رجب زاده                                                              33764864 – 33760404
رشت – بلوار شهید انصاری – خیابان مهارت 57 – روبروی اداره کل آموزش فنی و حرفه ایمتوسطه دختران دوره اوّل سما             حمیده زرپور                                                                33111387- 33118330
رشت – گلسار – خیابان 104متوسطه دختران  دوره دوم سما          شهلا بادپروا                                                                33111633 – 33110053
 رشت – گلسار – خیابان نواب – کوچه ترابریدانشکده فنی و حرفه ای سما                  دکتر ابراهیم با وفا                                                                33119259-33119260

رشت - میدان گلسار- بعد از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کوچه خورشید


پست الکترونیک:                                                                                                             rasht.sama@yahoo.com


تلفن گویای                          33131201                                   بیست چهار ساعته آماده دریافت نظرات،پیشنهادات و انتقادات می باشد.