آخرین اخبار مدارس


29 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

تربیت دل پذیر ،دل تربیت پذیر

محمد حسن رادمنش ،افسر خلیلی

چگونه تربیت کنیم ؟

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

دینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کبوترهای وحشی

ایمی تیمبرلیک

ماجراجویی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موبی دیک

هرمان ملویل

رمان

دبستان دخترانه سما

چه کسی می تواند ؟

رون پی راندل

داستانهای حیوانات

دبستان دخترانه سما

چگونه میتوان تربیت کرد

مجید رشید پور

تربیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیکدانان بزرگ

ویلیام ه . کروبر

فیزیکدانان بزرگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درآمدی بر شکل گیری شخصیت جوان

مرتضوی، سید ضیاء

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احکام و روح نماز

محمد وحیدی

نماز

دبستان دخترانه سما

پرسمان قرانی کودک

غلامرضا حیدری ابهری

علوم قران

دبستان پسرانه سما

رامونا هميشه راموناست

بورلي كلي‌يري

مطالعات ادبي و هنر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پولک های چوبی

فرزانه بابایی

هنر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی جمالی

مسابقه: دو میدانی 400 متر مدارس ناحیه 2 رشت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تینا کیانفر

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ترانه افشاریان

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

کیامیرمسعودی

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فرناز روا

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تارا افشاریان

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ترانه افشاریان

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ترنم تقوی

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

غزال صالح پور

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

درسا علی نژاد

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر اعلاءنیک روش

من چگونه می توانم در پیشرفت کشورم نقش آفرینی کنم؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا قائمی

چگونه مدرسه را به میحطی آرام تبدیل کنیم؟؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

حسن حیدری ایمن آبادی

1385/11/28

دبستان دخترانه سما

عسل فدائي

1385/11/25

دبستان دخترانه سما

عسل انصاري

1387/11/23

دبستان پسرانه سما

اميرحسين روشن ضميرمدبري

1386/11/29

دبستان پسرانه سما

امير علي رجبي ويسرودي

1385/11/26

دبستان پسرانه سما

سیدآراد میرحامد

1385/11/30

دبستان پسرانه سما

برديا كاظمي

1386/11/25

دبستان پسرانه سما

امیرحسین میرزائی

1385/11/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين قرباني

1381/11/28

دبستان پسرانه سما

ماني يوسف زاده بالاگفشه

1384/11/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيد زهرا باقرزاده

1383/11/29

دبستان پسرانه سما

سپهر طوفانی

1385/11/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا قائمي

1381/11/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوگند حسني فشتالي

1382/11/29

دبستان پسرانه سما

محمدحسين اسماعيلي بيجاركني

1384/11/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسما غفاريان

1382/11/30

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي رجبي ويسرودي

1385/11/26

دبستان پسرانه سما

اميرعباس رحيم نژادبالاگفشه

1388/11/27

دبستان پسرانه سما

آروين اخوان پيشخاني

1386/11/28

دبستان دخترانه سما

زینب ابراهیمی خناچاه

1384/11/29