آخرین اخبار مدارس


21 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب پهلوان زندگی پهلوان جهان

دكتر سيدنصرالله سجادي

زندگی پهلوان تختی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احکام و روح نماز

محمد وحیدی

نماز

دبستان پسرانه سما

آبی کوچولو

Gaye Chapman

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هستی

فرهاد حسن زاده

رمان

دبستان پسرانه سما

«ای میهن من، ایران»

سروده اسدالله شعبانی

مجموعه حاوی اشعار

دبستان پسرانه سما

گیس پنجول ، دیو زمینی

کورنلیا کارولینه فونکه

افسانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

دینی

دبستان پسرانه سما

ربه سانان (جلد اول از مجموعه پستانداران ایران)

علی گلشن

آموزشی

دبستان پسرانه سما

خودم را می بینم(از مجموعه بازی با علم)

ویکی کاب

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر

احمد رحمانی همدانی-حسن افتخارز

اصل کتاب به زبان عربی است و عنوانش ؛ "فاطمه الزهرا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درآمدی بر شکل گیری شخصیت جوان

مرتضوی، سید ضیاء

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد ارام

ابراهیم زاهدی مطلق

زندگینامه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرین تقی خواه

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهدی بیابانی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محراب بوستانی

مسابقه: مسابقه شنای آب های آزاد

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حانیه طالائی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسام عموپور

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعلی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آراد پوراکبر

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سارينا علي نژاد

1388/05/04

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا جيراني پيرموسائي

1384/05/07

دبستان پسرانه سما

ايليا رحمان نياي چماچائي

1385/05/08

دبستان پسرانه سما

بنيامين سرافراز

1385/05/01

دبستان دخترانه سما

دیانا عادل

1384/05/02

دبستان پسرانه سما

عرشيا آرمين

1385/05/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه نیكومنش

1385/05/01

دبستان دخترانه سما

درسا مومني

1389/05/01

دبستان پسرانه سما

ساميار يزدان جو

1387/05/08

دبستان دخترانه سما

كوثر رجبی مقدم گفشه

1384/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آروين ذاكري كلشتري

1383/05/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد اميرعلي سيدين معافي

1382/05/04

دبستان دخترانه سما

ملودي نظري

1389/05/05

دبستان پسرانه سما

كارن زيارتي مريان

1389/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريانا رزمجوي

1382/05/06

دبستان پسرانه سما

محمدجواد رنجبرسالكويه

1385/05/01

دبستان پسرانه سما

آرتين فرح بخش

1385/05/06

دبستان پسرانه سما

مبين پاينده

1388/05/04

دبستان پسرانه سما

سيدساميار موسوي

1388/05/06

دبستان پسرانه سما

احسان مروارید

1386/05/04