آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جوان از منظر معصومان

محمد جواد مروجی طبسی

دینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قدرت نفوذ بیان

برایان تریسی

کامیابی و خود شکوفای

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احکام و روح نماز

محمد وحیدی

نماز

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

وسواس، شناخت و راه های درمان

حیدری نراقی، علی محمد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درآمدی بر شکل گیری شخصیت جوان

مرتضوی، سید ضیاء

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موبی دیک

هرمان ملویل

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد ارام

ابراهیم زاهدی مطلق

زندگینامه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماجرای هاکلبری فین

مارک تواین

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

باورهای دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كتاب كار قرآن سوم راهنمايي: قابل استفاده به عنوان

لك‌زاده، عليرضا

کمک درسی

دبستان پسرانه سما

دلم برای تو تنگ است

آتوسا صالحی

شعر کودک

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حسام عموپور

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرین تقی خواه

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آراد پوراکبر

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محراب بوستانی

مسابقه: مسابقه شنای آب های آزاد

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعلی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهدی بیابانی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

حانیه طالائی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مارال محمدي چناني

1377/11/07

دبستان دخترانه سما

آرمينا كياني فر

1385/11/07

دبستان دخترانه سما

عسل وطن خواه

1388/11/06

دبستان پسرانه سما

اميرحسين نعمتي ضيابري

1387/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا مصطفي زاده

1380/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد نژادپارسي

1381/11/02

دبستان پسرانه سما

آرشا فرزين

1386/11/08

دبستان پسرانه سما

اميرحسين احتشامي

1383/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا جباري

1381/11/02

دبستان دخترانه سما

یاسمن صلاحی زاده باغمشه

1383/11/03

دبستان دخترانه سما

دينا عباسي تجرد

1386/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اميني

1382/11/07

دبستان پسرانه سما

اميرعلي رجبي مياندهي

1387/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرپويا نوآيين

1381/11/08

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رادچوكامي

1383/11/01

دبستان پسرانه سما

رضا شادبجاركناري

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

مرتضي قرباني ايلخچي

1387/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا هنرمند

1382/11/04

دبستان پسرانه سما

سيدمهدي مهدي زاده صوفياني

1385/11/01

دبستان دخترانه سما

دریا كریمی كماء

1383/11/07