آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب پهلوان زندگی پهلوان جهان

دكتر سيدنصرالله سجادي

زندگی پهلوان تختی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كتاب كار قرآن سوم راهنمايي: قابل استفاده به عنوان

لك‌زاده، عليرضا

کمک درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احکام و روح نماز

محمد وحیدی

نماز

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی اذر یزدی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

دینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فروغ توحید

محمد علی کوشا

اصول دین برای جوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تغذیه برای سلامت

سارا كركهام

بهتر تغذیه سالم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماجرای هاکلبری فین

مارک تواین

رمان

دبستان پسرانه سما

شاه دزد

کورنلیا فونکه

رمان نوجوان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قدرت نفوذ بیان

برایان تریسی

کامیابی و خود شکوفای

دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرمهدی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محراب بوستانی

مسابقه: مسابقه شنای آب های آزاد

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی بیابانی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آراد پوراکبر

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرین تقی خواه

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

حانیه طالائی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسام عموپور

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعلی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اهورا نوائي

1388/12/04

دبستان پسرانه سما

حامد نيكخواه

1384/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد علي زاده

1380/12/05

دبستان پسرانه سما

آروين پورصفري كسمائي

1384/12/01

دبستان دخترانه سما

عسل نوروزي كردمحله

1387/12/06

دبستان دخترانه سما

سارا نيك راه

1386/12/01

دبستان پسرانه سما

سيدسامان سعيدي

1387/12/03

دبستان پسرانه سما

عرشيا نوروزي كردمحله

1387/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سما دادرس فشتمي

1381/12/03

دبستان دخترانه سما

ستايش خور

1386/12/06

دبستان پسرانه سما

يوسف ابراهيمي فردچنذاب

1387/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل مهربخش

1380/12/05

دبستان پسرانه سما

علي اكبر مهدي پورتوانااباتري

1386/12/08

دبستان پسرانه سما

اميرحسين غلامعلي زاده بركادهي

1384/12/04

دبستان پسرانه سما

پارسا حيدري نائيني

1384/12/01

دبستان پسرانه سما

سپهر لطافت

1385/12/05

دبستان پسرانه سما

سيداميررضا حسيني پورچوكامي

1386/12/05

دبستان پسرانه سما

هیراد پورمهدی

1385/12/05

دبستان پسرانه سما

باربد باكوئي

1386/12/06

دبستان پسرانه سما

آرشين سرابي

1388/12/01