آخرین اخبار مدارس


02 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کبوترهای وحشی

ایمی تیمبرلیک

ماجراجویی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

«زیتون سرخ»

خاطرات ناهید یوسفیان

داستان زندگی یوسفیان

دبستان دخترانه سما

چه کسی می تواند ؟

رون پی راندل

داستانهای حیوانات

دبستان دخترانه سما

چه کسی می تواند ؟

رون پی راندل

داستانهای حیوانات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فن‌آوری حیات‌وحش

فیل گیتس

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدیریت استرس

آلن الکین

استرس فشار و فرسایش

دبستان دخترانه سما

چه کسی می تواند ؟

رون پی راندل

داستانهای حیوانات

دبستان پسرانه سما

رامونا هميشه راموناست

بورلي كلي‌يري

مطالعات ادبي و هنر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شازده کوچولو

انتوان دوسنت اگزوپری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

مریم احسانی

آشنایی با شغل ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تغذیه برای سلامت

سارا كركهام

بهتر تغذیه سالم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جاذبه و دافعه علی ع

استاد مرتضی مطهری

دینی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی جمالی

مسابقه: دو میدانی 400 متر مدارس ناحیه 2 رشت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آریانا ساوری

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

تارا افشاریان

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ترانه فلک دوست

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: كسب مقام اول درجه بین المللی زیر 2350 شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

غزال صالح پور

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضاقائمی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ترانه افشاریان

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

درسا علی نژاد

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر اعلاءنیک روش

من چگونه می توانم در پیشرفت کشورم نقش آفرینی کنم؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا قائمی

چگونه مدرسه را به میحطی آرام تبدیل کنیم؟؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

دینا حسنی لیچائی

1386/02/05

دبستان پسرانه سما

كسری صولتی آناقیزی

1386/02/06

دبستان پسرانه سما

مهرشاد زماني نژاد

1388/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديه جهانيار

1384/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل احمدزاده خشت مسجدي

1384/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل زارع مصردشتي

1382/02/08

دبستان پسرانه سما

عرشيا جنت مكان

1386/02/01

دبستان پسرانه سما

برديا كريمي هريس

1390/02/01

دبستان پسرانه سما

باربد شكري لياسي

1387/02/07

دبستان دخترانه سما

زهرا مقدسي

1387/02/04

دبستان پسرانه سما

مهبد اديب فر

1385/02/02

دبستان پسرانه سما

اميربهادر نوشادي

1385/02/03

دبستان پسرانه سما

محمدعلي وطن دوست

1389/02/08

دبستان پسرانه سما

ايليا محمدي مهرباني

1390/02/08

دبستان دخترانه سما

تبسم مهربان

1387/02/08

دبستان پسرانه سما

شهراد نجفي

1385/02/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا بدرخاني

1390/02/07

دبستان دخترانه سما

مديا صلاحي بلوچي

1389/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلي

1382/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مهري

1384/02/04