آخرین اخبار مدارس


22 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

03 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

رامونا هميشه راموناست

بورلي كلي‌يري

مطالعات ادبي و هنر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ مدرنيته و توهم

اصغر طاهر زاده

دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

باورهای دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جوان از منظر معصومان

محمد جواد مروجی طبسی

دینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماجرای هاکلبری فین

مارک تواین

رمان

دبستان پسرانه سما

شاه دزد

کورنلیا فونکه

رمان نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شازده کوچولو

انتوان دوسنت اگزوپری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جاذبه و دافعه علی ع

استاد مرتضی مطهری

دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر

احمد رحمانی همدانی-حسن افتخارز

اصل کتاب به زبان عربی است و عنوانش ؛ "فاطمه الزهرا

دبستان پسرانه سما

ربه سانان (جلد اول از مجموعه پستانداران ایران)

علی گلشن

آموزشی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي عرب زاده

1382/07/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا زاهدي

1382/07/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان سيفي

1381/07/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كوشا حقيقي طالمي

1382/07/04