آخرین اخبار مدارس


02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جوان از منظر معصومان

محمد جواد مروجی طبسی

دینی

دبستان پسرانه سما

بادکنک به شرط چاقو

علی‌اصغر سیدآبادی

شعر کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

وسواس، شناخت و راه های درمان

حیدری نراقی، علی محمد

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی اذر یزدی

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماجرای هاکلبری فین

مارک تواین

رمان

دبستان پسرانه سما

گیس پنجول ، دیو زمینی

کورنلیا کارولینه فونکه

افسانه

دبستان پسرانه سما

آبی کوچولو

Gaye Chapman

داستانی

دبستان پسرانه سما

طبیعت اسرار آمیز

یلیپ کلارک ، الیزابت دالبی

علمی

دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

دبستان پسرانه سما

خودم را می بینم(از مجموعه بازی با علم)

ویکی کاب

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حسام عموپور

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی بیابانی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

حانیه طالائی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرین تقی خواه

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آراد پوراکبر

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محراب بوستانی

مسابقه: مسابقه شنای آب های آزاد

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهدیه جهان یار

1384/02/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه جعفرزاده كنارسري

1380/02/07

دبستان دخترانه سما

ترنم سازمند

1389/02/07

دبستان پسرانه سما

دانيال مظلوم فاضل

1387/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل حيدري گردويشه

1383/02/05

دبستان پسرانه سما

طاها موسيقي

1387/02/02

دبستان پسرانه سما

كسری صولتی آناقیزی

1386/02/06

دبستان دخترانه سما

زهرا مقدسي

1387/02/04

دبستان پسرانه سما

كسري فلاح زاده شيخان گفشه

1387/02/02

دبستان دخترانه سما

رها وقار مباركيث

1389/02/04

دبستان پسرانه سما

اميربهادر نوشادي

1385/02/03

دبستان دخترانه سما

مشكات گلي پور باركوسرائي

1387/02/01

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد نيك نژادگل افزاني

1384/02/02

دبستان پسرانه سما

باربد شكري لياسي

1387/02/07

دبستان پسرانه سما

محراب عليزاده بيجارپس

1385/02/07

دبستان پسرانه سما

مهرشاد زماني نژاد

1388/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل زارع مصردشتي

1382/02/08

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل احمدزاده خشت مسجدي

1384/02/08

دبستان دخترانه سما

دینا حسنی لیچائی

1386/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلي

1382/02/07