آخرین اخبار مدارس


03 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

آبی کوچولو

Gaye Chapman

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر

احمد رحمانی همدانی-حسن افتخارز

اصل کتاب به زبان عربی است و عنوانش ؛ "فاطمه الزهرا

دبستان پسرانه سما

شاه دزد

کورنلیا فونکه

رمان نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موبی دیک

هرمان ملویل

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جوان از منظر معصومان

محمد جواد مروجی طبسی

دینی

دبستان پسرانه سما

رامونا هميشه راموناست

بورلي كلي‌يري

مطالعات ادبي و هنر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیکدانان بزرگ

ویلیام ه . کروبر

فیزیکدانان بزرگ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تغذیه برای سلامت

سارا كركهام

بهتر تغذیه سالم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

شهراد تحيري

1385/08/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماني كوچكي

1381/08/06

دبستان دخترانه سما

سيده بيتا ميرحسيني نودهي

1387/08/08

دبستان پسرانه سما

اميررضا فلاح حق شناس راد

1386/08/08

دبستان پسرانه سما

مهران كیخسروی

1385/08/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رايا فدايي

1382/08/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهراد حسيني

1382/08/04

دبستان پسرانه سما

پارسا عسگري كزج

1384/08/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

راستين خواجوي

1380/08/01

دبستان پسرانه سما

اميرعلي برزگرمباركي

1384/08/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا وطن خواه

1382/08/02

دبستان پسرانه سما

محمدعلي يوسف پور

1386/08/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين لشكري پور

1388/08/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرنود نريمان زاده

1382/08/08

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي خواجه حق وردي

1387/08/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانيز يوسف زاده بالا گفشه

1382/08/05

دبستان پسرانه سما

آران صفائي

1386/08/07

دبستان دخترانه سما

مريم شهبازي

1386/08/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده ساغر امامي

1379/08/04

دبستان پسرانه سما

ياشار شعباني

1388/08/03