آخرین اخبار مدارس


06 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هستی

فرهاد حسن زاده

رمان

دبستان پسرانه سما

دلم برای تو تنگ است

آتوسا صالحی

شعر کودک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رانندگی ایمن، جامعه ایمن

علی اصغر صفری فرد

رانندگی ایمن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جاذبه و دافعه علی ع

استاد مرتضی مطهری

دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدیریت استرس

آلن الکین

استرس فشار و فرسایش

دبستان پسرانه سما

گیس پنجول ، دیو زمینی

کورنلیا کارولینه فونکه

افسانه

دبستان پسرانه سما

«ای میهن من، ایران»

سروده اسدالله شعبانی

مجموعه حاوی اشعار

دبستان پسرانه سما

شاه دزد

کورنلیا فونکه

رمان نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فروغ توحید

محمد علی کوشا

اصول دین برای جوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ مدرنيته و توهم

اصغر طاهر زاده

دینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیکدانان بزرگ

ویلیام ه . کروبر

فیزیکدانان بزرگ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان سيفي

1381/07/07

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل واحدي ديزكوهي

1387/07/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي عرب زاده

1382/07/06

دبستان پسرانه سما

مهرزاد افروخته گان امشي

1384/07/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پويا آزادي وطن

1380/07/03

دبستان پسرانه سما

برنا رنجبر

1384/07/07

دبستان پسرانه سما

شايان صادقي خامنهءتبريزي

1384/07/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا بلال زاهدي

1382/07/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كوشا حقيقي طالمي

1382/07/04

دبستان پسرانه سما

مهدي هادي پورپلكوئي

1384/07/06