پرتال مدارس سما واحد رشت


.لطفا جهت ورود به مدارس ویا بخش مجتمع (مرکز آموزشی و فرهنگی سما) بر روی تصویر بالای عنوان کلیلک نمائید مدارس سما رشت


دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانشکده فنی سما رشت

حوزه معاونت