آخرین اخبار مدارس


19 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستان دختران و پسران سما

پیش دبستان دختران و پسران سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستان دختران و پسران سما

پیش دبستان دختران و پسران سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستان دختران و پسران سما

پیش دبستان دختران و پسران سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

«ای میهن من، ایران»

سروده اسدالله شعبانی

مجموعه حاوی اشعار

دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

دبستان دخترانه سما

چگونه میتوان تربیت کرد

مجید رشید پور

تربیت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فروغ توحید

محمد علی کوشا

اصول دین برای جوانان

دبستان دخترانه سما

چه کسی می تواند ؟

رون پی راندل

داستانهای حیوانات

دبستان دخترانه سما

چه کسی می تواند ؟

رون پی راندل

داستانهای حیوانات

دبستان پسرانه سما

«حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم»

نگار عجایبی

این اثر به آموزش مف

دبستان پسرانه سما

خودم را می بینم(از مجموعه بازی با علم)

ویکی کاب

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احکام و روح نماز

محمد وحیدی

نماز

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیکدانان بزرگ

ویلیام ه . کروبر

فیزیکدانان بزرگ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

مریم احسانی

آشنایی با شغل ها

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانیال حسین زاده

مسابقه: اسکوآش

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم تنیس دبیرستان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین میرزایی

مسابقه: المپیاد کشوری ریاضی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سورنا نظری

مسابقه: شهدای گمنام/مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تیم

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پوررستگار

مسابقه: تکواندو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

تیم فوتسال

مسابقه: مسابقات فوتسال استانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیررضا معصومی

مسابقه: کشتی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانیال حسین زاده

مسابقه: اسکوآش

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم تنیس دبیرستان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سورنا نظری

مسابقه: شهدای گمنام/مسابقات شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرهام زیبایی

آشنایی با تاریخچه باشگاه فوتبال یوونتوس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی داس نورد

انشاء

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احسان پیرمداح

دانستنی های جالب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پستادست

دانستنی های علمی روز

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا ظريفي

1383/09/25

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل پورمحمد

1388/09/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مديا يعقوبي چماچائي

1383/09/23

دبستان دخترانه سما

نيروانا كرمي

1389/09/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حجت گشتي فرد

1382/09/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوگند حاتمي

1381/09/23

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين مجيدي

1387/09/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد ماهان انتظامي

1379/09/25

دبستان دخترانه سما

سيده پانته آ دادگران

1388/09/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه احمد مقدم

1388/09/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرشاد رهبر نويده

1379/09/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرشاد طاهري

1379/09/29

دبستان دخترانه سما

نفیسه نجفی تربه بر

1385/09/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده خبازي

1379/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه ذرات پورنور

1383/09/26

دبستان دخترانه سما

نگار عوض نيا

1386/09/24

دبستان پسرانه سما

مهربد بازرگان

1390/09/26

دبستان پسرانه سما

ارميا ولي زاده

1386/09/24

دبستان پسرانه سما

سپهر موقتي مقدم

1385/09/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آروين شيرزاد چوكامي

1380/09/25