آخرین اخبار مدارس


29 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

رامونا هميشه راموناست

بورلي كلي‌يري

مطالعات ادبي و هنر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کبوترهای وحشی

ایمی تیمبرلیک

ماجراجویی

دبستان دخترانه سما

پرسمان قرانی کودک

غلامرضا حیدری ابهری

علوم قران

دبستان پسرانه سما

گیس پنجول ، دیو زمینی

کورنلیا کارولینه فونکه

افسانه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماجرای هاکلبری فین

مارک تواین

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شازده کوچولو

انتوان دوسنت اگزوپری

رمان

دبستان پسرانه سما

آبی کوچولو

Gaye Chapman

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد ارام

ابراهیم زاهدی مطلق

زندگینامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جاذبه و دافعه علی ع

استاد مرتضی مطهری

دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هستی

فرهاد حسن زاده

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

دینا حسنی

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دینا عباسی تجدد

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تارا افشاریان

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ترانه فلک دوست

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فرناز روا

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

تارا افشاریان

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ترنم تقوی

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ترانه افشاریان

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرعلی خوشحال

مسابقه: اسنوکر زیر 18 سال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضاقائمی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر اعلاءنیک روش

من چگونه می توانم در پیشرفت کشورم نقش آفرینی کنم؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا قائمی

چگونه مدرسه را به میحطی آرام تبدیل کنیم؟؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

امير علي رجبي ويسرودي

1385/11/26

دبستان دخترانه سما

عسل انصاري

1387/11/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيد زهرا باقرزاده

1383/11/29

دبستان پسرانه سما

اميرحسين روشن ضميرمدبري

1386/11/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسما غفاريان

1382/11/30

دبستان پسرانه سما

سپهر طوفانی

1385/11/27

دبستان پسرانه سما

آمين آرام

1385/11/30

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي رجبي ويسرودي

1385/11/26

دبستان پسرانه سما

اميرعباس رحيم نژادبالاگفشه

1388/11/27

دبستان پسرانه سما

محمدحسين اسماعيلي بيجاركني

1384/11/26

پیش دبستان دختران و پسران سما

آنوشا نجفيان سعادتلو

1390/11/27

دبستان پسرانه سما

برديا كاظمي

1386/11/25

دبستان پسرانه سما

حسن حیدری ایمن آبادی

1385/11/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا قائمي

1381/11/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل ضميريان

1383/11/28

دبستان دخترانه سما

عسل حمداله

1384/11/23

دبستان پسرانه سما

امیرحسین میرزائی

1385/11/25

دبستان دخترانه سما

عسل فدائي

1385/11/25

دبستان پسرانه سما

آروين اخوان پيشخاني

1386/11/28

دبستان پسرانه سما

ماني يوسف زاده بالاگفشه

1384/11/26