آخرین اخبار مدارس


17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

10 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

گیس پنجول ، دیو زمینی

کورنلیا کارولینه فونکه

افسانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب پهلوان زندگی پهلوان جهان

دكتر سيدنصرالله سجادي

زندگی پهلوان تختی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درآمدی بر شکل گیری شخصیت جوان

مرتضوی، سید ضیاء

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تغذیه برای سلامت

سارا كركهام

بهتر تغذیه سالم

دبستان پسرانه سما

شاه دزد

کورنلیا فونکه

رمان نوجوان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

وسواس، شناخت و راه های درمان

حیدری نراقی، علی محمد

دبستان پسرانه سما

رامونا هميشه راموناست

بورلي كلي‌يري

مطالعات ادبي و هنر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبستان پسرانه سما

بادکنک به شرط چاقو

علی‌اصغر سیدآبادی

شعر کودک

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماجرای هاکلبری فین

مارک تواین

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیکدانان بزرگ

ویلیام ه . کروبر

فیزیکدانان بزرگ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشیا نوبخت

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشیا نوبخت

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید آریان خوش اخلاق

مسابقه: مسابقات شنا سما - سراسر کشور

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی شریفی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید آریان خوش اخلاق

مسابقه: مسابقات شنا سما - سراسر کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها قوی روح

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

سیاره

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

صالح رضازاده

نسلهای تلفن های همراه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

الکتریسیته

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

موضوعات مختلف

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امین ناصحی - پارسا حسنی

سخن روز

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

اقیانوسها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

بهداشت و سلامت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

صالح رضازاده

موتورهای هیدروژنی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

سلولهای عصبی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه حق پرست فروحی

1385/11/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طناز نظاميوند چگيني

1382/11/22

دبستان پسرانه سما

محمد فقيررونقي

1382/11/18

دبستان پسرانه سما

محمد اصلي

1384/11/18

دبستان دخترانه سما

يسنا سعادت

1386/11/22

دبستان پسرانه سما

سپنتا خسته دل فومني

1383/11/20

دبستان پسرانه سما

سپهرداد صنعتي كنفي

1387/11/16

دبستان پسرانه سما

آرتين همتي

1387/11/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير محمد محمودي

1380/11/18

دبستان پسرانه سما

عليرضا نيك روش شاهخالي

1383/11/22

دبستان پسرانه سما

آرمان رمضاني فر

1386/11/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه كاظمي كوزاني

1378/11/19

دبستان پسرانه سما

محمد عرفاني مهر

1387/11/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه دوديان

1380/11/17

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي شريعت ناصري

1385/11/17

دبستان پسرانه سما

صائب هاشمي

1383/11/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ايرين پور عباس

1380/11/16

دبستان دخترانه سما

ناژین سارنگ

1384/11/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيد ثنا سيد سعادت

1379/11/16

دبستان پسرانه سما

محمدعلي قليزاده ملاسرائي

1386/11/17