آخرین اخبار مدارس


21 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كتاب كار قرآن سوم راهنمايي: قابل استفاده به عنوان

لك‌زاده، عليرضا

کمک درسی

دبستان پسرانه سما

بادکنک به شرط چاقو

علی‌اصغر سیدآبادی

شعر کودک

دبستان پسرانه سما

شاه دزد

کورنلیا فونکه

رمان نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب پهلوان زندگی پهلوان جهان

دكتر سيدنصرالله سجادي

زندگی پهلوان تختی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جوان از منظر معصومان

محمد جواد مروجی طبسی

دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ مدرنيته و توهم

اصغر طاهر زاده

دینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هستی

فرهاد حسن زاده

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فروغ توحید

محمد علی کوشا

اصول دین برای جوانان

دبستان پسرانه سما

گیس پنجول ، دیو زمینی

کورنلیا کارولینه فونکه

افسانه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آراد پوراکبر

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسام عموپور

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

حانیه طالائی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرین تقی خواه

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محراب بوستانی

مسابقه: مسابقه شنای آب های آزاد

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی بیابانی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

عرشيا آرمين

1385/05/01

دبستان دخترانه سما

ملودي نظري

1389/05/05

دبستان پسرانه سما

ساميار يزدان جو

1387/05/08

دبستان دخترانه سما

نرجس گل پرور

1385/05/04

دبستان دخترانه سما

ثنا زاهد

1389/05/05

دبستان پسرانه سما

سيدساميار موسوي

1388/05/06

دبستان دخترانه سما

درسا مومني

1389/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آروين ذاكري كلشتري

1383/05/07

دبستان دخترانه سما

دیانا عادل

1384/05/02

دبستان پسرانه سما

محمدجواد رنجبرسالكويه

1385/05/01

دبستان پسرانه سما

ايليا رحمان نياي چماچائي

1385/05/08

دبستان پسرانه سما

كيارش عندليب ذوقي

1384/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد اميرعلي سيدين معافي

1382/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريان حسامي

1381/05/06

دبستان پسرانه سما

رادين خوش عقيده

1389/05/04

دبستان پسرانه سما

ايليا ناصح دلبر

1387/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريانا رزمجوي

1382/05/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آوا كشاورز كار ميانجي

1383/05/07

دبستان دخترانه سما

سارينا علي نژاد

1388/05/04

دبستان پسرانه سما

پرهام نصيري

1384/05/05