آخرین اخبار مدارس


02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ربه سانان (جلد اول از مجموعه پستانداران ایران)

علی گلشن

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیکدانان بزرگ

ویلیام ه . کروبر

فیزیکدانان بزرگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر

احمد رحمانی همدانی-حسن افتخارز

اصل کتاب به زبان عربی است و عنوانش ؛ "فاطمه الزهرا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موبی دیک

هرمان ملویل

رمان

دبستان پسرانه سما

طبیعت اسرار آمیز

یلیپ کلارک ، الیزابت دالبی

علمی

دبستان پسرانه سما

«ای میهن من، ایران»

سروده اسدالله شعبانی

مجموعه حاوی اشعار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

وسواس، شناخت و راه های درمان

حیدری نراقی، علی محمد

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فروغ توحید

محمد علی کوشا

اصول دین برای جوانان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرمهدی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محراب بوستانی

مسابقه: مسابقه شنای آب های آزاد

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعلی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آراد پوراکبر

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرین تقی خواه

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

حانیه طالائی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسام عموپور

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی بیابانی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سامي نظرنيا

1388/02/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه جعفرزاده كنارسري

1380/02/07

دبستان پسرانه سما

باربد شكري لياسي

1387/02/07

دبستان دخترانه سما

رها وقار مباركيث

1389/02/04

دبستان دخترانه سما

مهدیه جهان یار

1384/02/08

دبستان پسرانه سما

محراب عليزاده بيجارپس

1385/02/07

دبستان دخترانه سما

مديا صلاحي بلوچي

1389/02/01

دبستان پسرانه سما

دانيال مظلوم فاضل

1387/02/07

دبستان دخترانه سما

دینا حسنی لیچائی

1386/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل حيدري گردويشه

1383/02/05

دبستان پسرانه سما

مهبد اديب فر

1385/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلي

1382/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كسري برزگر

1382/02/05

دبستان دخترانه سما

تبسم مهربان

1387/02/08

دبستان پسرانه سما

كسری صولتی آناقیزی

1386/02/06

دبستان پسرانه سما

اميربهادر نوشادي

1385/02/03

دبستان پسرانه سما

طاها موسيقي

1387/02/02

دبستان دخترانه سما

زهرا مقدسي

1387/02/04

دبستان پسرانه سما

مهرشاد زماني نژاد

1388/02/02

دبستان دخترانه سما

ترنم سازمند

1389/02/07