آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیکدانان بزرگ

ویلیام ه . کروبر

فیزیکدانان بزرگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كتاب كار قرآن سوم راهنمايي: قابل استفاده به عنوان

لك‌زاده، عليرضا

کمک درسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

«زیتون سرخ»

خاطرات ناهید یوسفیان

داستان زندگی یوسفیان

دبستان پسرانه سما

طبیعت اسرار آمیز

یلیپ کلارک ، الیزابت دالبی

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شازده کوچولو

انتوان دوسنت اگزوپری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موبی دیک

هرمان ملویل

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

باورهای دینی

دبستان پسرانه سما

گیس پنجول ، دیو زمینی

کورنلیا کارولینه فونکه

افسانه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احکام و روح نماز

محمد وحیدی

نماز

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد ارام

ابراهیم زاهدی مطلق

زندگینامه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فروغ توحید

محمد علی کوشا

اصول دین برای جوانان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرین تقی خواه

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محراب بوستانی

مسابقه: مسابقه شنای آب های آزاد

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آراد پوراکبر

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعلی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهدی بیابانی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسام عموپور

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حانیه طالائی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علی محمد روشن ضمیرمدبری

1385/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل مهربخش

1380/12/05

دبستان پسرانه سما

محمدماهان حسن پورلسكوكلايه

1387/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سما دادرس فشتمي

1381/12/03

دبستان پسرانه سما

سيدسامان سعيدي

1387/12/03

دبستان پسرانه سما

كوشا حيدري نائيني

1387/12/01

دبستان پسرانه سما

پارسا حيدري نائيني

1384/12/01

دبستان پسرانه سما

باربد باكوئي

1386/12/06

دبستان پسرانه سما

آرشين سرابي

1388/12/01

دبستان پسرانه سما

علي اكبر مهدي پورتوانااباتري

1386/12/08

دبستان پسرانه سما

حامد نيكخواه

1384/12/04

دبستان پسرانه سما

هیراد پورمهدی

1385/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ايدا جعفري

1380/12/03

دبستان پسرانه سما

يوسف ابراهيمي فردچنذاب

1387/12/07

دبستان پسرانه سما

عرشيا نوروزي كردمحله

1387/12/06

دبستان پسرانه سما

برديا بامداد خشت مسجدي

1386/12/03

دبستان پسرانه سما

رادين حسنقلي پورياسوري

1387/12/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين غلامعلي زاده بركادهي

1384/12/04

دبستان پسرانه سما

نوید پورمهدی

1385/12/08

دبستان دخترانه سما

سارا نيك راه

1386/12/01