آخرین اخبار مدارس


30 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

21 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كتاب كار قرآن سوم راهنمايي: قابل استفاده به عنوان

لك‌زاده، عليرضا

کمک درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موبی دیک

هرمان ملویل

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیکدانان بزرگ

ویلیام ه . کروبر

فیزیکدانان بزرگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

دبستان پسرانه سما

«ای میهن من، ایران»

سروده اسدالله شعبانی

مجموعه حاوی اشعار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جاذبه و دافعه علی ع

استاد مرتضی مطهری

دینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماجرای هاکلبری فین

مارک تواین

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هستی

فرهاد حسن زاده

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد ارام

ابراهیم زاهدی مطلق

زندگینامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ مدرنيته و توهم

اصغر طاهر زاده

دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدیریت استرس

آلن الکین

استرس فشار و فرسایش

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

طاها قوی روح

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج قهرمانی کشور

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید آریان خوش اخلاق

مسابقه: مسابقات شنا سما - سراسر کشور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرمیتا مقراضی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید آریان خوش اخلاق

مسابقه: مسابقات شنا سما - سراسر کشور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل نوروزی

مسابقه: جشنواره آدم برفی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشیا نوبخت

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عسل نوروزی

مسابقه: موسیقی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی شریفی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فرناز روا

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشیا نوبخت

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

اقیانوسها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

صالح رضازاده

نسلهای تلفن های همراه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

موضوعات مختلف

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

صالح رضازاده

موتورهای هیدروژنی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

سیاره

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امین ناصحی - پارسا حسنی

سخن روز

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

سلولهای عصبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

الکتریسیته

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حسنی

بهداشت و سلامت

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه نوروزی بداغی

1383/03/03

دبستان دخترانه سما

نرگس توكلی خشت مسجدی

1386/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد پارسا پرند

1381/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي گل پرست

1381/03/06

دبستان پسرانه سما

پارسا كاظمي سياه اسطلخي

1387/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير رضا عابدي

1381/03/03

دبستان دخترانه سما

پرنيا نيك چهره

1387/03/04

دبستان دخترانه سما

مطهره شيار حسن ابادي

1387/03/06

دبستان پسرانه سما

كيان صباحي فرشمي

1387/03/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانيال جاويد

1379/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد همتي شالكوهي

1381/03/01

دبستان پسرانه سما

ارسام عسكرپورگلدهي

1388/03/01

دبستان پسرانه سما

آرسام اسحق پوررحیم آبادی

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

آراد صداقت دافچاهي

1387/03/02

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل پورحیدری

1386/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد محمودي

1381/03/07

دبستان دخترانه سما

مارال ظهیری

1386/03/03

دبستان پسرانه سما

مهدي ساكت محجوب ازگمي

1383/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما علي پور

1380/03/08

دبستان پسرانه سما

احمد نظمي رودسري

1384/03/03