آخرین اخبار مدارس


02 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد ارام

ابراهیم زاهدی مطلق

زندگینامه

دبستان پسرانه سما

راهنمای علمی پژوهش

منوچهرفضلی خانی و گروه

راهنمای علمی پژوهش

دبستان دخترانه سما

چگونه میتوان تربیت کرد

مجید رشید پور

تربیت

دبستان دخترانه سما

تربیت دل پذیر ،دل تربیت پذیر

محمد حسن رادمنش ،افسر خلیلی

چگونه تربیت کنیم ؟

دبستان پسرانه سما

«حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم»

نگار عجایبی

این اثر به آموزش مف

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جاذبه و دافعه علی ع

استاد مرتضی مطهری

دینی

دبستان دخترانه سما

چه کسی می تواند ؟

رون پی راندل

داستانهای حیوانات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رانندگی ایمن، جامعه ایمن

علی اصغر صفری فرد

رانندگی ایمن

دبستان پسرانه سما

آبی کوچولو

Gaye Chapman

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فرناز روا

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ترنم تقوی

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

درسا علی نژاد

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فرناز روا

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

صدراکوچک حق بین

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دینا عباسی تجدد

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: كسب مقام اول درجه بین المللی زیر 2350 شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهرسا حنفی

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهرسا حنفی

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

تینا کیانفر

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر اعلاءنیک روش

من چگونه می توانم در پیشرفت کشورم نقش آفرینی کنم؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا قائمی

چگونه مدرسه را به میحطی آرام تبدیل کنیم؟؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل حيدري گردويشه

1383/02/05

دبستان پسرانه سما

باربد شكري لياسي

1387/02/07

دبستان پسرانه سما

محمدعلي وطن دوست

1389/02/08

دبستان پسرانه سما

ايليا محمدي مهرباني

1390/02/08

دبستان دخترانه سما

مديا صلاحي بلوچي

1389/02/01

دبستان پسرانه سما

كوروش ابراهيم زاده اصلي فومني

1390/02/01

دبستان دخترانه سما

دینا حسنی لیچائی

1386/02/05

دبستان دخترانه سما

رها وقار مباركيث

1389/02/04

دبستان دخترانه سما

تبسم مهربان

1387/02/08

دبستان پسرانه سما

سامي نظرنيا

1388/02/04

دبستان پسرانه سما

كسری صولتی آناقیزی

1386/02/06

دبستان پسرانه سما

مهبد اديب فر

1385/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل احمدزاده خشت مسجدي

1384/02/08

دبستان پسرانه سما

عليرضا بدرخاني

1390/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا سروي

1383/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديه جهانيار

1384/02/08

دبستان پسرانه سما

ايليا فرجي پور

1385/02/07

دبستان پسرانه سما

عرشيا جنت مكان

1386/02/01

دبستان پسرانه سما

دانيال مظلوم فاضل

1387/02/07

دبستان پسرانه سما

برديا كريمي هريس

1390/02/01