آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب پهلوان زندگی پهلوان جهان

دكتر سيدنصرالله سجادي

زندگی پهلوان تختی

دبستان پسرانه سما

«ای میهن من، ایران»

سروده اسدالله شعبانی

مجموعه حاوی اشعار

دبستان پسرانه سما

بادکنک به شرط چاقو

علی‌اصغر سیدآبادی

شعر کودک

دبستان پسرانه سما

گیس پنجول ، دیو زمینی

کورنلیا کارولینه فونکه

افسانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شازده کوچولو

انتوان دوسنت اگزوپری

رمان

دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موبی دیک

هرمان ملویل

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تغذیه برای سلامت

سارا كركهام

بهتر تغذیه سالم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

باورهای دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جوان از منظر معصومان

محمد جواد مروجی طبسی

دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ مدرنيته و توهم

اصغر طاهر زاده

دینی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرین تقی خواه

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسام عموپور

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حانیه طالائی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهدی بیابانی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آراد پوراکبر

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محراب بوستانی

مسابقه: مسابقه شنای آب های آزاد

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي رجبي مياندهي

1387/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا جباري

1381/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانته ا شاه نظري

1381/11/05

دبستان پسرانه سما

عرشيا مقصودي سرچشمه

1387/11/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مسعودبرازنده

1386/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرپويا نوآيين

1381/11/08

دبستان پسرانه سما

عليرضا مجلل

1384/11/04

دبستان دخترانه سما

دينا عباسي تجرد

1386/11/02

دبستان پسرانه سما

سپهر شفيعي جورشري

1385/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اميني

1382/11/07

دبستان پسرانه سما

رضا شادبجاركناري

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

آرشا فرزين

1386/11/08

دبستان پسرانه سما

سيدمهدي مهدي زاده صوفياني

1385/11/01

دبستان دخترانه سما

یاسمن صلاحی زاده باغمشه

1383/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مارال محمدي چناني

1377/11/07

دبستان دخترانه سما

آرمينا كياني فر

1385/11/07

دبستان پسرانه سما

اميرحسين احتشامي

1383/11/05

دبستان دخترانه سما

دنیا كریمی كماء

1383/11/07

دبستان دخترانه سما

دریا كریمی كماء

1383/11/07

دبستان پسرانه سما

مرتضي قرباني ايلخچي

1387/11/05