آخرین اخبار مدارس


21 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

بادکنک به شرط چاقو

علی‌اصغر سیدآبادی

شعر کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تغذیه برای سلامت

سارا كركهام

بهتر تغذیه سالم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

وسواس، شناخت و راه های درمان

حیدری نراقی، علی محمد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درآمدی بر شکل گیری شخصیت جوان

مرتضوی، سید ضیاء

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدیریت استرس

آلن الکین

استرس فشار و فرسایش

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماجرای هاکلبری فین

مارک تواین

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ مدرنيته و توهم

اصغر طاهر زاده

دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها

طاهری، حبیب الله

دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد ارام

ابراهیم زاهدی مطلق

زندگینامه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همنام گلهای بهاری

حسین سیدی

زندگی پیامبر صلی

دبستان دخترانه سما

ایا می دانید ؟

حسین بلوکی

نکات علمی و اموزشی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

حانیه طالائی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آراد پوراکبر

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسام عموپور

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرین تقی خواه

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهدی بیابانی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محراب بوستانی

مسابقه: مسابقه شنای آب های آزاد

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش داغلی

مسابقه: مسابقات شطرنج کشور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی آوخ

مسابقه: مسابقه جابربن حیان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدرضا حسين پور

1389/03/04

دبستان پسرانه سما

امير رضا زبردست ماسوله

1385/03/04

دبستان پسرانه سما

احد طارمي

1384/03/04

دبستان دخترانه سما

مارال ظهیری

1386/03/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي فردي

1384/03/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه پرنگ

1387/03/04

دبستان پسرانه سما

آراد صداقت دافچاهي

1387/03/02

دبستان پسرانه سما

احمد نظمي رودسري

1384/03/03

دبستان دخترانه سما

درسا كوششي

1388/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميكائيل ابوالفضل زاده

1381/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فربد آراسته

1383/03/08

دبستان دخترانه سما

يلدا وفاجوي ديانتي

1386/03/07

دبستان پسرانه سما

پارسا جوان پرست

1384/03/05

دبستان پسرانه سما

كيان صباحي فرشمي

1387/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد پارسا پرند

1381/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نوروزي بلاغي

1383/03/03

دبستان پسرانه سما

مهيار خان بيگي

1389/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا سروي

1383/03/02

دبستان پسرانه سما

اميررضا مرادي

1387/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي گل پرست

1381/03/06