آخرین اخبار مدارس


23 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 مهردبستان پسرانه سما

07 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

وسواس، شناخت و راه های درمان

حیدری نراقی، علی محمد

دبستان دخترانه سما

چه کسی می تواند ؟

رون پی راندل

داستانهای حیوانات

دبستان دخترانه سما

چه کسی می تواند ؟

رون پی راندل

داستانهای حیوانات

دبستان پسرانه سما

«ای میهن من، ایران»

سروده اسدالله شعبانی

مجموعه حاوی اشعار

دبستان دخترانه سما

تربیت دل پذیر ،دل تربیت پذیر

محمد حسن رادمنش ،افسر خلیلی

چگونه تربیت کنیم ؟

دبستان پسرانه سما

«حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم»

نگار عجایبی

این اثر به آموزش مف

دبستان دخترانه سما

پرسمان قرانی کودک

غلامرضا حیدری ابهری

علوم قران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماجرای هاکلبری فین

مارک تواین

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیاهخواری

معین قهرمانی

جنبه های گیاهخوری

دبستان دخترانه سما

پرسمان قرانی کودک

غلامرضا حیدری ابهری

علوم قران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رانندگی ایمن، جامعه ایمن

علی اصغر صفری فرد

رانندگی ایمن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جاذبه و دافعه علی ع

استاد مرتضی مطهری

دینی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه طاعتي بيالوايي

1381/07/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميعاد مسگري

1384/07/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير ارسلان شيخ محمدي

1381/07/24

دبستان دخترانه سما

هستي قنبريان

1385/07/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا ميرزايي رودبرده

1382/07/26

دبستان پسرانه سما

محمدامين كاردوست آلماني

1387/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا اميري

1382/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه فرزانه

1383/07/26

دبستان پسرانه سما

محمدامين عزيزي

1386/07/23

دبستان دخترانه سما

تينا كيانفر

1387/07/24

دبستان دخترانه سما

آتريسا ابري لاهيج

1387/07/29

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد جانی زادكرات محله

1385/07/26

دبستان پسرانه سما

علي شاهدوست

1387/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعباس احساني

1383/07/23

دبستان پسرانه سما

كارن پورجبار

1385/07/25

دبستان دخترانه سما

كیانا رسولی خمامی

1385/07/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا الطافي

1383/07/29

دبستان دخترانه سما

رونيا تراب زاده

1388/07/27

دبستان پسرانه سما

رضا صابري حقايق

1386/07/23

دبستان پسرانه سما

محمدامين نصيري زاده كرده ده

1389/07/30